Utvalg / Komiteèr

EPOST MOBIL
.
Boccia  Hanne K. Kraus  hannekkk@outlook.com     90121580 
Mattecurling Kari Østby
kari@okos.no      98244584
PR-ansvarlig       Oppmann curling
Oppmann boccia      
 
 Materialforvalter Oppmann boccia
 Oppmann curling
 Badehjelpere Espen Johannessen kontaktperson
Ann Kristin Samuelsen
Gro Ludvigsen
Marianne Ludvigsen
Rune Andreassen 93051914
Robin Bruun
Kjell Arne Schrøder
Aud Schrøder
Ruben Grytten
Elisabeth Jensen
Jenny Jensen 95281914
Tom Arild Fredriksen 91878819
Uten livredder- Liv Johannessen 41284219
kurs Marit Schrøder
Margareth Schrøder
Barne- og Vigdis Bruun  90984667
ungdomsgruppa Liv Johannessen
Finanskomite Styret
Tur / festkomite Kari Østby kari@okos.no 98244584
Torill Lorentsen 47838412
Vigdis Bruun bruunvigdis@gmail.com 90984667
Reklamefelt