Utvalg / Komiteèr

      EPOST MOBIL
  .      
  Boccia  Hanne Kraus hannekkk@outlook.com     90121580 
  Mattecurling Kåre Ohnstad    
         
  PR-ansvarlig       Oppmann curling
Oppmann boccia      
   
         
   Materialforvalter Oppmann boccia    
     Oppmann curling    
         
   Badehjelpere Espen Johannessen kontaktperson  
    Ann Kristin Samuelsen    
    Gro Ludvigsen    
    Marianne Ludvigsen    
    Rune Andreassen   93051914
    Robin Bruun    
    Kjell Arne Schrøder    
    Aud Schrøder    
    Ruben Grytten    
    Elisabeth Jensen    
    Jenny Jensen   95281914
    Tom Arild Fredriksen   91878819
  Uten livredder- Liv Johannessen   41284219
  kurs Marit Schrøder    
    Margareth Schrøder    
         
  Barne- og Vigdis Bruun    90984667
  ungdomsgruppa Liv Johannessen    
         
  Finanskomite Styret    
         
         
         
  Tur / festkomite Kari Østby kari@okos.no 98244584
    Torill Lorentsen   47838412
    Vigdis Bruun bruunvigdis@gmail.com 90984667
         
         
Reklamefelt